Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2017

Xây dựng quy trình phân tích gen CRHR1 và FCER2 ở bệnh nhân nhi hen phế quản

Title: Xây dựng quy trình phân tích gen CRHR1 và FCER2 ở bệnh nhân nhi hen phế quảnAuthors: Phạm Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Thơm
Đậu Thế Huy, Dương Thị Ly Hương
Đình Đoàn Long, Nguyễn Thị Thu HằngKeywords: FCER2;CRHRl;rs242941;rs28364072;bệnh nhân nhi hen phế quảnIssue Date: 2015Publisher: Khoa Y dượcAbstract: Đa hình di truyền trên gen CRHRl và FCER2 có ảnh hưởng đáng kể đến đáp ứng thuốc corticoid trong điều trị hen phế quản. Tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào mô tả mối liên hệ giữa kiểu gen và khả năng đáp ứng thuốc corticoid ở bệnh nhân nhi hen phế quản Việt Nam. Mục tiêu: xây dựng quy hình phân tích kiểu gen của đa hình rs242941 trên gen CRHRl và đa hình rs28364072 ữên gen FCER2 ở bệnh nhân nhi hen phế quản. Phương pháp: tách DNA tìr máu ngoại vi, khuếch đại gen bằng PCR, xác định kiểu gen của bệnh nhân bằng phương pháp giải trình tự và PCR-RPLP. Kết quả: 40 bệnh nhân nhi hen phế quản đã được xác định được kiểu gen CRHRl và FCER2. Tần số alen đột biến của đa hình rs242941 và rs28…

Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên Việt Nam

Title: Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp chất có nguồn gốc thiên nhiên Việt NamAuthors: Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hương GiangKeywords: Hợp Chất Hóa Học;Cơ Sở Dữ Liệu;Dược Liệu Việt NamIssue Date: 2015Publisher: Khoa Y dượcAbstract: Việt Nam có tiềm năng tự nhiên rất phong phú với trên 4000 loài thực vật, nấm và hàng ngàn loài sinh vật biển có công dụng làm thuốc. Đây là kho tài nguyên vô tận cho nghiên cứu và phát triển thuốc mới. Các nhà khoa học Việt Nam đã tiến hành nhiều nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ các tác dụng dân gian của các bài thuốc y học cổ truyền, frong số đó có nhiều nghiên cứu phân lập và xác định cấu trúc. Tuy nhiên, các nghiên cứu này vẫn chưa phát huy hết được các tác dụng của chúng do chưa được tập hợp, hệ thống và sử dụng một cách hiệu quả. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về các hợp chất hóa học được phân lập từ nguồn gốc thiên nhiên Việt Nam. Thông tin được thu thập từ các bài báo được công bố trên các tạp chí tr…

Một số vấn đề lý luận về hình phạt trong Luật hình sự

Title: Một số vấn đề lý luận về hình phạt trong Luật hình sựAuthors: Trịnh, Quốc ToảnKeywords: Lý luận;Hình phạt;Luật hình sựIssue Date: 2011Publisher: ĐHQGHNSeries/Report no.: Tập 27;Số 3Abstract: Trên cơ sở phân tích các quan điểm khác nhau trong khoa học Luật hình sự Việt Nam và nước ngoài về khái niệm hình phạt, các đặc điểm và mục đích của hình phạt, tác giả đã đưa ra khái niệm khoa học về hình phạt trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 hiện hành.Description: tr. 143-156URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56550ISSN: 2588-1167Appears in Collections:Legal Studies

Nguyên tắc dân chủ trong Luật hình Sự Việt Nam

Title: Nguyên tắc dân chủ trong Luật hình Sự Việt NamAuthors: Trịnh, Tiến ViệtKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Dân chủIssue Date: 2005Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: tr. 22-33URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5055Appears in Collections:Legal Studies

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân người phạm tội trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Hà Giang)

Title: Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân người phạm tội trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Hà Giang)Other Titles: The aggravating circumstances of criminal responsibility on the offender's relatives in Vietnam Penal Code (Based on practical data in Ha Giang province).Authors: Trần, Thị HươngKeywords: Luật hình sự;Trách nhiệm hình sự;Nhân thân người phạm tộiIssue Date: 2016Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16678

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam

Title: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt NamAuthors: Trịnh, Tiến ViệtKeywords: Luật hình sự;Miễn trách nhiệm hình sự;Pháp luật Việt Nam;Trách nhiệm hình sựIssue Date: 2008Publisher: H. : Khoa LuậtCitation: 230 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14489

Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đối với các môn học thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Title: Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đối với các môn học thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà NộiAuthors: Phùng, Thế NghịKeywords: Học chế tín chỉ;Quản lý giáo dục;Đào tạo sau đại học;Đại học Quốc gia Hà NộiIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 99 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16333Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Quản lý hoạt động dạy - học trong đào tạo theo tín chỉ ở trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Title: Quản lý hoạt động dạy - học trong đào tạo theo tín chỉ ở trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa , người hướng dẫn
Trần, Thị HằngKeywords: Quản lý giáo dục;Giáo dục đại học;Đào tạo theo tín chỉ;Hoạt động dạy họcIssue Date: 2011Publisher: ĐHGDAbstract: 94 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hoá cơ sở lý luận của hoạt động dạy – học (HĐ D-H) và Quản lý (QL HĐ D-H) trong đào tạo theo học chế tín chỉ (TC). Phân tích, đánh giá thực trạng HĐ D-H và thực trạng QL HĐ D-H trong đào tạo theo học chế TC tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học qu (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48750

Đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng

Title: Đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàngAuthors: Trần, Thị HằngKeywords: Luật hình sự;Ngân hàng;Pháp luật Việt Nam;Tội phạmIssue Date: 2007Publisher: H. : Khoa LuậtCitation: 90 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13984Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Title: Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt NamAuthors: Trần, Thị Thu NamKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội chứa chấpIssue Date: 2007Publisher: ĐHQGHNCitation: 114 tr.Abstract: Phân tích, làm rõ lịch sử hình thành và phát triển những quy định về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam. Làm sáng tỏ khái niệm, ý nghĩa này; phân tích các quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới. Phân tích, làm rõ những quy định của pháp luật hình sự hiện hành, thực tiễn áp dụng loại tội phạm này, nêu lên vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử. Đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà cóURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13911Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Vẻ đẹp của cuộc sống dưới ánh sáng Tứ diệu đế Bi - Trí - Dũng: Ba thế đứng trong Đạo Phật (tiếp theo kỳ trước)

Title: Vẻ đẹp của cuộc sống dưới ánh sáng Tứ diệu đế Bi - Trí - Dũng: Ba thế đứng trong Đạo Phật (tiếp theo kỳ trước)Authors: Nguyên HươngKeywords: Phật giáo;Giáo lýIssue Date: 2008Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 4/2008 ; 5 tr. ; TNS07629URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54563Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Vẻ đẹp của cuộc sống dưới ánh sáng Tứ diệu đế Vô Ngã - Vị Tha

Title: Vẻ đẹp của cuộc sống dưới ánh sáng Tứ diệu đế Vô Ngã - Vị ThaAuthors: Nguyên HươngKeywords: Giáo lý;Phật giáoIssue Date: 2008Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 2/2008 ; 4 tr. ; TNS07607BURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54509Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

CONSTRUCTING A BAYESIAN BELIEF NETWORK TO GENERATE LEARNING PATH IN ADAPTIVE HYPERMEDIA SYSTEM

Title: CONSTRUCTING A BAYESIAN BELIEF NETWORK TO GENERATE LEARNING PATH IN ADAPTIVE HYPERMEDIA SYSTEMAuthors: Nguyen, Viet Anh
Nguyen, Viet Ha
Ho, Si DamKeywords: Bayesian NetworkIssue Date: 2008Publisher: ĐHCNAbstract: There are many methods and techniques which have been promoted to develop adaptive hypermedia systems [1]. Our model approach [2], generating adaptive courses based on learner’s profile which learner’s includes background, skills, style...etc. One of important steps in our model is to generate learning path adaptive for each learner. In this paper, we promote an algorithm based on shortest path search algorithm to evaluate learning object (LO) based on its attributes [3] and constructed a Bayesian Belief Network (BBN) to generate learning path for each learner.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14541Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Verifying the compatibility of components’ ports upon specification

Title: Verifying the compatibility of components’ ports upon specificationAuthors: Nguyen, Hoang Ha
Tran, Thi Mai ThuongKeywords: CBSEIssue Date: 2007Publisher: ĐHCNAbstract: We propose in this paper an approach for verifying the com- patibility between components’ ports upon specification. In component software development, ports are the points of interaction between components. The connection between ports must satisfy some constraints. We determine these constraints and propose to use the B method and its support tools for verifying the compatibility between ports in a component model.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14542Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Tổ chức dạy học dự án trong chương trình Sinh học 11

Title: Tổ chức dạy học dự án trong chương trình Sinh học 11Authors: Đặng, Hòa HiếuKeywords: Dạy học dự án;Lớp 11;Phương pháp giảng dạy;Sinh họcIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 90 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16335

Difficulties in teaching TOEIC speaking skills to students at Bac Ha International University = Những khó khăn trong việc dạy kĩ năng nói TOEIC cho sinh viên trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Title: Difficulties in teaching TOEIC speaking skills to students at Bac Ha International University = Những khó khăn trong việc dạy kĩ năng nói TOEIC cho sinh viên trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Authors: Hoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor
Nguyễn, Thị YếnKeywords: Kỹ năng nói;Phương pháp giảng dạy;Tiếng AnhIssue Date: 2013Publisher: University of Languages and International StudiesAbstract: 50 p. + CD-ROM + tóm tắt
M.A. Thesis. English teaching methodology -- University of Languages and International Studies: 60 14 10. Vietnam National University, Hanoi, 2013
Electronic Resources
In recent years, a new standard for English proficiency in the workplace, TOEIC has been set in equivalent to IELTS and TOEFL in academic contexts. While a lot of efforts have been made to teach the TOEIC listening and reading skills, far less attention is (...)URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40128

Xác định một số tính chất hóa sinh và tinh sạch xylanase ngoại bào từ vi sinh vật

Title: Xác định một số tính chất hóa sinh và tinh sạch xylanase ngoại bào từ vi sinh vậtAuthors: ThS Phan Thị HàIssue Date: 2009-03-31URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11606Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Nghiên cứu khả năng phân hủy sinh khối thực vật của các chủng nấm hoại sinh phân lập từ lá cây mục ở VIệt Nam

Title: Nghiên cứu khả năng phân hủy sinh khối thực vật của các chủng nấm hoại sinh phân lập từ lá cây mục ở VIệt NamAuthors: ThS. NCS. Lê Thị Hoàng YếnIssue Date: 2009-03-31URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11607Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Tìm hiểu và thực hành pháp nhẫn nhục Bala Mật

Title: Tìm hiểu và thực hành pháp nhẫn nhục Bala MậtAuthors: Trần, Đức CôngKeywords: Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Tìm hiểu một số đặc tính nổi bật trong pháp nhẫn nhục bà la mật.Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 3. Năm 2005. 7 tr. TNS092URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58476Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc và chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo cảu nhà nước ta

Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc và chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo cảu nhà nước taAuthors: Thích Gia QuangKeywords: Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh là một chiến sĩ lỗi lạc của phong trào Cộng sản và Công nhân Quốc tế, cảu phong trào Giải phóng dân tộc của thế kỷ 20Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 3. Năm 2005. 3 tr. TNS093URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58477Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)