Difficulties in teaching TOEIC speaking skills to students at Bac Ha International University = Những khó khăn trong việc dạy kĩ năng nói TOEIC cho sinh viên trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Title: Difficulties in teaching TOEIC speaking skills to students at Bac Ha International University = Những khó khăn trong việc dạy kĩ năng nói TOEIC cho sinh viên trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Authors: Hoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor
Nguyễn, Thị Yến
Keywords: Kỹ năng nói;Phương pháp giảng dạy;Tiếng Anh
Issue Date: 2013
Publisher: University of Languages and International Studies
Abstract: 50 p. + CD-ROM + tóm tắt
M.A. Thesis. English teaching methodology -- University of Languages and International Studies: 60 14 10. Vietnam National University, Hanoi, 2013
Electronic Resources
In recent years, a new standard for English proficiency in the workplace, TOEIC has been set in equivalent to IELTS and TOEFL in academic contexts. While a lot of efforts have been made to teach the TOEIC listening and reading skills, far less attention is (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40128

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Impacts of climate change on agro-ecological landscapes in the coastal area of the thai binh province (Vietnam) using the delphi technique

Estimating a Taylor rule for Vietnam: An approach using Johansen Cointegration method

Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam (Qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang)