Difficulties in teaching TOEIC speaking skills to students at Bac Ha International University = Những khó khăn trong việc dạy kĩ năng nói TOEIC cho sinh viên trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Title: Difficulties in teaching TOEIC speaking skills to students at Bac Ha International University = Những khó khăn trong việc dạy kĩ năng nói TOEIC cho sinh viên trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Authors: Hoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor
Nguyễn, Thị Yến
Keywords: Kỹ năng nói;Phương pháp giảng dạy;Tiếng Anh
Issue Date: 2013
Publisher: University of Languages and International Studies
Abstract: 50 p. + CD-ROM + tóm tắt
M.A. Thesis. English teaching methodology -- University of Languages and International Studies: 60 14 10. Vietnam National University, Hanoi, 2013
Electronic Resources
In recent years, a new standard for English proficiency in the workplace, TOEIC has been set in equivalent to IELTS and TOEFL in academic contexts. While a lot of efforts have been made to teach the TOEIC listening and reading skills, far less attention is (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40128

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo tới tư tưởng của Phan Bội Châu về con người( Qua tác phẩm Nhân sinh Triết học)

Khảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai