Xác định một số tính chất hóa sinh và tinh sạch xylanase ngoại bào từ vi sinh vật

Title: Xác định một số tính chất hóa sinh và tinh sạch xylanase ngoại bào từ vi sinh vật
Authors: ThS Phan Thị Hà
Issue Date: 2009-03-31
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11606
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Estimating a Taylor rule for Vietnam: An approach using Johansen Cointegration method

Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam (Qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang)