Xác định một số tính chất hóa sinh và tinh sạch xylanase ngoại bào từ vi sinh vật

Title: Xác định một số tính chất hóa sinh và tinh sạch xylanase ngoại bào từ vi sinh vật
Authors: ThS Phan Thị Hà
Issue Date: 2009-03-31
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11606
Appears in Collections:IMBT - Đề tài khoa học

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo tới tư tưởng của Phan Bội Châu về con người( Qua tác phẩm Nhân sinh Triết học)

Khảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai