Verifying the compatibility of components’ ports upon specification

Title: Verifying the compatibility of components’ ports upon specification
Authors: Nguyen, Hoang Ha
Tran, Thi Mai Thuong
Keywords: CBSE
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: We propose in this paper an approach for verifying the com- patibility between components’ ports upon specification. In component software development, ports are the points of interaction between components. The connection between ports must satisfy some constraints. We determine these constraints and propose to use the B method and its support tools for verifying the compatibility between ports in a component model.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14542
Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo tới tư tưởng của Phan Bội Châu về con người( Qua tác phẩm Nhân sinh Triết học)

Khảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu - Bệnh viện Bạch Mai