Vẻ đẹp của cuộc sống dưới ánh sáng Tứ diệu đế Vô Ngã - Vị Tha

Title: Vẻ đẹp của cuộc sống dưới ánh sáng Tứ diệu đế Vô Ngã - Vị Tha
Authors: Nguyên Hương
Keywords: Giáo lý;Phật giáo
Issue Date: 2008
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 2/2008 ; 4 tr. ; TNS07607B
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54509
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Estimating a Taylor rule for Vietnam: An approach using Johansen Cointegration method

Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam (Qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang)