Tìm hiểu và thực hành pháp nhẫn nhục Bala Mật

Title: Tìm hiểu và thực hành pháp nhẫn nhục Bala Mật
Authors: Trần, Đức Công
Keywords: Phật giáo
Issue Date: 2005
Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Tìm hiểu một số đặc tính nổi bật trong pháp nhẫn nhục bà la mật.
Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 3. Năm 2005. 7 tr. TNS092
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58476
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Impacts of climate change on agro-ecological landscapes in the coastal area of the thai binh province (Vietnam) using the delphi technique

Estimating a Taylor rule for Vietnam: An approach using Johansen Cointegration method

Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam (Qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang)