Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười một, 2017

Nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Mai, Chí ĐứcKeywords: Luật hình sự;Nguyên tắc nhân đạoIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Luận văn là công trình nghiên cứu chuyên sâu, tương đối toàn diện, có hệ thống về nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam. - Luận văn đã phân tích khái quát trên cơ sở khoa học để xây dựng khái niệm nhân đạo và nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam, cũng như khắc họa được vai trò của nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam từ đó làm cơ sở xây dựng Bộ luật Hình sự phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay. - Đánh giá các quy định của pháp luật hình sự hiện hành về việc thể hiện nguyên tắc nhân đạo, tính khả thi, hiệu quả điều chỉnh cũng như những vướng mắc, bất cập còn tồn tại cần khắc phục, sửa đổi và đề xuất hướng hoàn thiện.Description: 99 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60111Appears in Collections:LAW - Master Theses

Vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Lê, Văn MạnhKeywords: Luật lao động;Hợp đồng lao độngIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Nghiên cứu nhằm góp phần hoàn thiện thêm những vấn đề lý luận về vi phạm giao kết hợp đồng lao động - Phân tích, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về vi phạm giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam và hạn chế việc vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao độngDescription: 96 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60112Appears in Collections:LAW - Master Theses

Sense-making process in school innovation: A case study at Vietnam National University, Hanoi – International School

Title: Sense-making process in school innovation: A case study at Vietnam National University, Hanoi – International SchoolAuthors: Do, Hong LienKeywords: Innovation;sense-making process;VNU-ISIssue Date: 2017Publisher: VNU Journal of ScienceSeries/Report no.: VNU Journal of Science: Policy and management studies;Vol.33, No. 2 (2017)Abstract: Implementing an innovation at school is never a straightforward process. Rather, the actual execution of changes in any educational institutions from original ideas to practice is a complicated pattern which may lead to unexpected outcomes. In order to understand such complexity in the educational innovation, in this study, the teachers’ sense-making process at both individual and organizational levels is used as the main conceptual framework. Drawing on data from semi-structured interviews, this article reports on an exploratory study into the perceptions and implementation of a new online learning system for assisting students’ self study in t…

Orientation and Decision Making Styles: the case of Vietnamese customers’ purchase of audiovisual products

Title: Orientation and Decision Making Styles: the case of Vietnamese customers’ purchase of audiovisual productsAuthors: Dao, TungKeywords: Time Orientation;Decision Making Styles (DMS);Vietnamese Customers;Audiovisual productsIssue Date: 2017Publisher: VNU Journal of ScienceSeries/Report no.: VNU Journal of Science: Policy and management studies;Vol.33, No. 2 (2017)Abstract: This research aims to investigate the relationship between time orientation (past, future, and present orientation) and the decision making styles of Vietnamese customers when they decide to purchase a audiovisual product. A survey was conducted on 423 Vietnamese customers in Hanoi in 2016. The results demonstrate significant relationships between perspectives of time orientation and customer’s decision-making styles. Among the three time perspectives, the past and future orientation manifest a significant difference between decision making styles (customer segments). The present orientation was shown to have s…

Nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Mai, Chí ĐứcKeywords: Luật hình sự;Nguyên tắc nhân đạoIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: - Luận văn là công trình nghiên cứu chuyên sâu, tương đối toàn diện, có hệ thống về nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam. - Luận văn đã phân tích khái quát trên cơ sở khoa học để xây dựng khái niệm nhân đạo và nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam, cũng như khắc họa được vai trò của nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam từ đó làm cơ sở xây dựng Bộ luật Hình sự phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay. - Đánh giá các quy định của pháp luật hình sự hiện hành về việc thể hiện nguyên tắc nhân đạo, tính khả thi, hiệu quả điều chỉnh cũng như những vướng mắc, bất cập còn tồn tại cần khắc phục, sửa đổi và đề xuất hướng hoàn thiện.Description: 99 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60111Appears in Collections:LAW - Master Theses

Vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật : 603801

Title: Vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: Luận văn ThS. Luật : 603801Authors: Lê, Văn MạnhKeywords: Luật lao động;Hợp đồng lao độngIssue Date: 2017Publisher: H.: Khoa LuậtAbstract: Nghiên cứu nhằm góp phần hoàn thiện thêm những vấn đề lý luận về vi phạm giao kết hợp đồng lao động - Phân tích, đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về vi phạm giao kết hợp đồng lao động trong các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam và hạn chế việc vi phạm pháp luật về giao kết hợp đồng lao độngDescription: 96 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60112Appears in Collections:LAW - Master Theses

Study on the frequency of heavy rainfall in Huong Khe district, Ha Tinh province

Title: Study on the frequency of heavy rainfall in Huong Khe district, Ha Tinh provinceOther Titles: Nghiên cứu tần suất mưa lớn khu vực huyện Hương Khê tỉnh Hà TĩnhAuthors: Nguyen, Van Loi
Le, Quang Dao
Dong, Thu Van
Pham, Lan Hoa
Le, Thanh TungKeywords: Extreme;Frequency;Pearson;Gamma;Kritsky-Menken;Standard deviation;Coefficient of skewnessIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol 33;No 2Abstract: Rainfall intensity, duration and frequency of 24 consecutive hours or longer (48h, 72h, 96h) are very essential for the assessment of flood risk and the design of the reservoirs and dams in Huong Khe district, Ha Tinh province. The analysis of flood-causing rainfall and the actual floods from 1990 to 2012 has shown that floods usually occur when: a) 24-hour continuous rainfall reacheds 710.6mm or more; b) Heavy rains which lasted longer than 24 hours and reached 548.9mm/24h to 630.2mm/48h or more; c) Heavy rains lasted from 72 hours to 96 hours and reached from 53…

Greenhouse Gas Development of Equations for Estimating Greenhouse Gas Emisions from the Son La Hydropower Reservoir

Title: Greenhouse Gas Development of Equations for Estimating Greenhouse Gas Emisions from the Son La Hydropower ReservoirOther Titles: Nghiên cứu xây dựng phương trình ước tính lượng khí nhà kính cho hồ thủy điện Sơn LaAuthors: Nguyen, Thi The Nguyen
Pham, Van Hoang
Nguyen, Manh KhaiKeywords: Greenhouse gas;hydropower reservoirs;water quality;regression equationIssue Date: 2017Publisher: H. : ĐHQGHNSeries/Report no.: Vol 33;No 2Abstract: Emissions of greenhouse gases such as CO2 and CH4 from artificial reservoirs, especially wide lakes in the tropics as the Son La hydropower reservoir, are leading to global warming. CO2 and CH4 gases in hydropower reservoirs are caused by the decomposition of organic matter in the lakes. In this study, regression analysis was used for estimating the relationships among water quality parameters measured at the Son La hydropower reservoir and the fluxes of greenhouse gas emissions from the reservoir. The regression analysis was also applied to d…

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt Nam

Title: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phạm tội chưa đạt theo luật hình sự Việt NamAuthors: Hoàng, Đức NgọcKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Phạm tộiIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 127 tr.Abstract: Chương 1: Những vấn đề chung về phạm tội chưa đạt trong luật hình sự. Chương 2: Các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về phạm tội chưa đạt. Chương 3: Thực tiễn áp dụng và việc hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 về phạm tội chưa đạt.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16166Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân

Title: Thực hiện pháp luật của đại biểu Quốc hội trong việc tiếp nhận, xử lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dânAuthors: Nguyễn, Mai HạnhKeywords: Giải quyết khiếu nại;Pháp luật Việt Nam;Đại biểu Quốc hộiIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 114 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16193Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Title: Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)Authors: Nguyen, Thi Hoai
Dang, Tran PhucKeywords: Financial;Management;Securities;VietnamIssue Date: 2011Publisher: ĐHQGAbstract: Identifying the situation of risk management in securities companies, and the impact of risks to the securities companies in Vietnam. Applying for a specific case study of effective risk management in Saigon Securities Company. Offering recommendations to the Securities companies when applying risk management system for their business operations.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12929Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)
Bài đăng tạp chí (LIC)

Estimating a Taylor rule for Vietnam: An approach using Johansen Cointegration method

Title: Estimating a Taylor rule for Vietnam: An approach using Johansen Cointegration methodAuthors: Dao, Thanh Truong
Nguyen, Quang Tu
Mai, Nguyet AnhKeywords: Estimating a Taylor rule;Vietnam;Cointegration methodIssue Date: 2012Publisher: ĐHQGAbstract: The research contributes to develop the theory of mechanism and rule-based monetary policy. In addition, the researchpresents a new point of view at monetary policy through the perspective of Vietnam's monetary rules as well as proposes a Taylor rule for Vietnam. Basing on which, the central bank candetermine the appropriate interest rate for the economy.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12911Appears in Collections:Bài đăng tạp chí (LIC)