Bài đăng

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân người phạm tội trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Hà Giang)

Title: Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân người phạm tội trong Luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh Hà Giang)Other Titles: The aggravating circumstances of criminal responsibility on the offender's relatives in Vietnam Penal Code (Based on practical data in Ha Giang province).Authors: Trần, Thị HươngKeywords: Luật hình sự;Trách nhiệm hình sự;Nhân thân người phạm tộiIssue Date: 2016Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16678

Những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam

Title: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt NamAuthors: Trịnh, Tiến ViệtKeywords: Luật hình sự;Miễn trách nhiệm hình sự;Pháp luật Việt Nam;Trách nhiệm hình sựIssue Date: 2008Publisher: H. : Khoa LuậtCitation: 230 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14489

Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đối với các môn học thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Title: Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ đối với các môn học thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà NộiAuthors: Phùng, Thế NghịKeywords: Học chế tín chỉ;Quản lý giáo dục;Đào tạo sau đại học;Đại học Quốc gia Hà NộiIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 99 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16333Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Quản lý hoạt động dạy - học trong đào tạo theo tín chỉ ở trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Title: Quản lý hoạt động dạy - học trong đào tạo theo tín chỉ ở trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05Authors: Nguyễn, Thị Phương Hoa , người hướng dẫn
Trần, Thị HằngKeywords: Quản lý giáo dục;Giáo dục đại học;Đào tạo theo tín chỉ;Hoạt động dạy họcIssue Date: 2011Publisher: ĐHGDAbstract: 94 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Quản lý giáo dục -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hoá cơ sở lý luận của hoạt động dạy – học (HĐ D-H) và Quản lý (QL HĐ D-H) trong đào tạo theo học chế tín chỉ (TC). Phân tích, đánh giá thực trạng HĐ D-H và thực trạng QL HĐ D-H trong đào tạo theo học chế TC tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học qu (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48750

Đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng

Title: Đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàngAuthors: Trần, Thị HằngKeywords: Luật hình sự;Ngân hàng;Pháp luật Việt Nam;Tội phạmIssue Date: 2007Publisher: H. : Khoa LuậtCitation: 90 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13984Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam

Title: Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt NamAuthors: Trần, Thị Thu NamKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Tội chứa chấpIssue Date: 2007Publisher: ĐHQGHNCitation: 114 tr.Abstract: Phân tích, làm rõ lịch sử hình thành và phát triển những quy định về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam. Làm sáng tỏ khái niệm, ý nghĩa này; phân tích các quy định của pháp luật hình sự một số nước trên thế giới. Phân tích, làm rõ những quy định của pháp luật hình sự hiện hành, thực tiễn áp dụng loại tội phạm này, nêu lên vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử. Đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định của pháp luật hình sự hiện hành về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà cóURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13911Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Vẻ đẹp của cuộc sống dưới ánh sáng Tứ diệu đế Bi - Trí - Dũng: Ba thế đứng trong Đạo Phật (tiếp theo kỳ trước)

Title: Vẻ đẹp của cuộc sống dưới ánh sáng Tứ diệu đế Bi - Trí - Dũng: Ba thế đứng trong Đạo Phật (tiếp theo kỳ trước)Authors: Nguyên HươngKeywords: Phật giáo;Giáo lýIssue Date: 2008Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số tháng 4/2008 ; 5 tr. ; TNS07629URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54563Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)