Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2018

Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam

Title: Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt NamAuthors: Trương, Thị HạnhKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thẩm phán;Tố tụng hình sựIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 119 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16194Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ 2005

Title: Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ 2005Authors: Hà, Thị Nguyệt ThuKeywords: Luật dân sự;Luật sở hữu trí tuệ;Nhãn hiệu;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 132 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16189Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)