Tổ chức dạy học dự án trong chương trình Sinh học 11

Title: Tổ chức dạy học dự án trong chương trình Sinh học 11
Authors: Đặng, Hòa Hiếu
Keywords: Dạy học dự án;Lớp 11;Phương pháp giảng dạy;Sinh học
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 90 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16335

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Impacts of climate change on agro-ecological landscapes in the coastal area of the thai binh province (Vietnam) using the delphi technique

Estimating a Taylor rule for Vietnam: An approach using Johansen Cointegration method

Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam (Qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang)