Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TẠO LẬP CHỈ MỤC NGƯỢC (DÙNG CHO METADATA VÀ TÀI LIỆU TOÀN VĂN) PHẦN 1: QUY TRÌNH TẠO LẬP CHỈ MỤC CHO METADATA

Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT TẠO LẬP CHỈ MỤC NGƯỢC (DÙNG CHO METADATA VÀ TÀI LIỆU TOÀN VĂN) PHẦN 1: QUY TRÌNH TẠO LẬP CHỈ MỤC CHO METADATAAuthors: Viện Công nghệ Thông tinIssue Date: 2015Publisher: Viện Công nghệ Thông tin - ĐHQGHNAbstract: Tiêu chuẩn này đề cập về quy trình tạo lập chỉ mục ngược cho dữ liệu đặc tả mà đã được quy định kỹ thuật và phương pháp tạo lập chỉ mục trong TCVN II.1.12. Phạm vi của tiêu chuẩn này bao gồm quy trình tạo lập chỉ mục cho dữ liệu đặc tả của tài liệu in và tài liệu không in. Thuật ngữ chỉ mục được sử dụng trong tiêu chuẩn này là chỉ mục ngược bao gồm chỉ mục ngược mức tài liệu và chỉ mục ngược mức từ. Phạm vi của tiêu chuẩn này không bao gồm những vấn đề không được quy định trong TCVN II.1.12.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11759Appears in Collections:ITI - Papers

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÔ TẢ CÁC THAO TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG VÀ DỮ LIỆU - METADATA MÔ TẢ THAO TÁC CỦA ĐỐI TƯỢNG

Title: TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÔ TẢ CÁC THAO TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỐI TƯỢNG VÀ DỮ LIỆU - METADATA MÔ TẢ THAO TÁC CỦA ĐỐI TƯỢNGAuthors: Viện Công nghệ thông tinIssue Date: 2015Publisher: Viện Công nghệ thông tin - ĐHQGHNAbstract: Trọng tâm của tiêu chuẩn kĩ thuật này là dữ liệu đặc tả cần cho các quá trình quản lý hồ sơ, cụ thể tiêu chuẩn kỹ thuật này xác định dữ liệu đặc tả mô tả, ghi lại các thao tác (truy cập; cập nhật chỉnh sửa; trao đổi) của đối tượng (con người, cơ quan, tổ chức) vào hồ sơ dữ liệu. Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho việc truy cập; cập nhật, chỉnh sửa và trao đổi các hồ sơ bất kể các định dạng. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được khuyến nghị áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật này trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống thông tin quản lý hồ sơ, bao gồm hệ thống quản lý hồ sơ và tài liệu điện tử.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11760Appears in Collections:ITI - Papers

Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam (Qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang)

Title: Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam (Qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang)Authors: Bùi, Văn SơnKeywords: Pháp luật;Tội phạm vị thành niên;Quyền con người;Luật hình sự;Việt NamIssue Date: 2016Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 92 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14243Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Title: Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong luật hình sự Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễnAuthors: Hoàng, Trí NgọcKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Vệ sinh an toàn thực phẩmIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 90 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16449Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Cấu trúc trọng nam của gia đình và tập quán sinh đẻ của người Việt

Title: Cấu trúc trọng nam của gia đình và tập quán sinh đẻ của người ViệtAuthors: Nguyễn, Văn ChínhKeywords: Việt Nam học;Gia đình;Nam giới;Việt NamIssue Date: 1998Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 19 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21673Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Một số nét về đặc điểm và triển vọng của tiến trình đô thị hoá ở Việt Nam

Title: Một số nét về đặc điểm và triển vọng của tiến trình đô thị hoá ở Việt NamAuthors: Trần, Cao SơnKeywords: Việt Nam học;Đô thị hóa;Việt NamIssue Date: 1998Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 6 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21910Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Sự khác biệt về giới trong thu nhập : Bước đầu nghiên cứu về tổ chức lao động ở Việt Nam

Title: Sự khác biệt về giới trong thu nhập : Bước đầu nghiên cứu về tổ chức lao động ở Việt NamAuthors: Vũ, Thị Kiều DungKeywords: Việt Nam học;Lao động;Việt NamIssue Date: 1998Publisher: H. : ĐHQGHNDescription: 18 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21286Appears in Collections:Việt Nam học (LIC)

Biểu hiện của yếu tố nữ trong Phật giáo Việt Nam qua hình tượng Phật Bà Quan Âm : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Title: Biểu hiện của yếu tố nữ trong Phật giáo Việt Nam qua hình tượng Phật Bà Quan Âm : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90Authors: Nguyễn, Quốc Tuấn, người hướng dẫn
Trịnh, Thị DungKeywords: Tôn giáo học;Phật giáo;Việt Nam;Yếu tố nữIssue Date: 2010Publisher: ĐHKHXH & NVAbstract: 107 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận chung về Phật bà Quan Âm và Phật giáo Việt Nam. Phân tích những biểu hiện của yếu tố nữ trong Phật giáo Việt Nam qua hình tượng Phật bà Quan Âm trên các lĩnh vực tư tưởng, văn học và nghệ thuật
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35848Appears in Collections:USSH - Master Theses

Ảnh hưởng của giới luật Phật giáo trong giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90

Title: Ảnh hưởng của giới luật Phật giáo trong giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 90Authors: Dương, Văn Duyên, người hướng dẫn
Hoàng, Văn NamKeywords: Tôn giáo học;Phật giáo;Giới luật;Đạo đức thanh niên;Việt NamIssue Date: 2010Publisher: ĐHKHXH & NVAbstract: 105 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Khái quát một số vấn đề lý luận chung về đạo đức và giới thiệu những nội dung cơ bản về tư tưởng giáo dục trong giới luật Phật giáo. Trình bày thực trạng và những yêu cầu về đạo đức thanh niên ở nước ta hiện nay; phân tích một số ảnh hưởng của Giới luật Ph (...)
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35850Appears in Collections:USSH - Master Theses

Vài nét về an cư kiết hạ

Title: Vài nét về an cư kiết hạAuthors: Nguyên HiệpKeywords: Giáo lý;Phật giáoIssue Date: 2012Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí nghiên cứu Phật học. Số 4. Năm 2012. TNS07723URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55238Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nghiệp dẫn và chuyển nghiệp

Title: Nghiệp dẫn và chuyển nghiệpAuthors: Thường AnKeywords: Giáo lý;Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 2. Năm 2005. TNS023URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55204Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Chữa lành những khổ đau

Title: Chữa lành những khổ đauAuthors: Lê, Hữu TuấnKeywords: Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Đứng trước những vấn đề thời đại, con người phải sống như thế nào? Đó là những câu hỏi mà nhân loại đang gắng tìm lời giải đáp.Description: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 3. Năm 2005. 4 tr. TNS098URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58480Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Trào lưu mới trong kiến trúc phật giáo Việt Nam

Title: Trào lưu mới trong kiến trúc phật giáo Việt NamAuthors: Đinh, Hồng HảiKeywords: Phật giáo;Lịch sử Phật giáoIssue Date: 2005Publisher: Viện Nghiên cứu Phật học Việt NamAbstract: Bài viết về Sự ra đời của trào lưu kiến trúc mới; Ghi nhận về trào lưu kiến trúc mới trong nền kiến trúc Phật giáo Việt NamDescription: Tạp chí Nghiên cứu Phật học. Số 3. Năm 2005. 3 tr. TNS099URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58481Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Evaluation of historical and cultural monuments for sustainable tourism development in Quang Tri Province = Đánh giá các di tích lịch sử văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh Quảng Trị. Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13

Title: Evaluation of historical and cultural monuments for sustainable tourism development in Quang Tri Province = Đánh giá các di tích lịch sử văn hóa phục vụ phát triển du lịch bền vững tỉnh Quảng Trị. Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13Authors: Trần, Thanh Hà, người hướng dẫn
Trần, Diệu ThúyIssue Date: 2014Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnAbstract: Luận văn ThS. Việt Nam học --Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
108 tr. + CD-ROMURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53145

Nghệ thuật rối nước trong không gian văn hóa Nam Chấn : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13

Title: Nghệ thuật rối nước trong không gian văn hóa Nam Chấn : Luận văn ThS. Khu vực học: 60 22 01 13Authors: Vũ, Minh Giang , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị NhungIssue Date: 2014Publisher: Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triểnAbstract: 112 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Việt Nam học -- Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53150

Nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn học giáo dục quốc phòng va an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Title: Nâng cao chất lượng hoạt động dạy học môn học giáo dục quốc phòng va an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Đại học Quốc gia Hà NộiAuthors: Đặng, Đình HoàngKeywords: chất lượng hoạt động dạy học;giáo dục quốc phòng và an ninh;nâng cao chất lượngIssue Date: 2016-06Publisher: Kỷ yếu Trung tâm GDQP-AN, ĐHQGHNSeries/Report no.: ;6tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12787Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngoại khóa cho sinh viên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHN

Title: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngoại khóa cho sinh viên đáp ứng mục tiêu giáo dục toàn diện tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, ĐHQGHNAuthors: Hoàng, Đức GiangKeywords: nâng cao chất lượng;hoạt động ngoại khóaIssue Date: 2016-06Series/Report no.: ;5tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12789Appears in Collections:CDS - Bài đăng tạp chí / Tham luận HN-HT

Impacts of climate change on agro-ecological landscapes in the coastal area of the thai binh province (Vietnam) using the delphi technique

Hình ảnh
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34049
This paper aims to facilitate the joint assessment of issues related to the agricultural systems, i.e. agriculture, aquaculture and climate change (CC) response strategies, in the coastal districts with a panel of stakeholders; and to evaluate the level of agreement on the topics under consideration and potentially identify the most promising approaches to assessing CC affecting agricultural systems in the area and identify relevant and adequate response strategies. Design/methodology/approach–Stakeholder Delphi technique–its assessment is an interactive method of qualitative research used to facilitate the interactive participation of varied and conceivably hierarchical and antagonistic stakeholder groups. Findings–The most important result for the province is that the impact of climate change on agro-ecological landscapes (poverty and near river areas) is the duration of cold weather, more frequent and extreme. Moreover,…

Phát triển văn hóa công sở tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05

Title: Phát triển văn hóa công sở tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05Authors: Hoàng, Văn Hải, người hướng dẫn
Chu, Bá Toàn, 1977-Keywords: Văn hóa công sở;Phát triển văn hóa;Lạng SơnIssue Date: 2014Publisher: ĐHKTAbstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic ResourcesURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43660Appears in Collections:UEB - Master Theses