Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam

Title: Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam
Authors: Trương, Thị Hạnh
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thẩm phán;Tố tụng hình sự
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 119 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16194
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Impacts of climate change on agro-ecological landscapes in the coastal area of the thai binh province (Vietnam) using the delphi technique

Nguyên tắc nhân đạo trong Luật hình sự Việt Nam: Luận văn ThS. Luật : 603801

Silicic acid as a dispersibility enhancer in a Fe-oxide-rich kaolinitic soil clay