Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam

Title: Địa vị pháp lý của thẩm phán trong tố tụng hình sự Việt Nam
Authors: Trương, Thị Hạnh
Keywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thẩm phán;Tố tụng hình sự
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 119 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16194
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Impacts of climate change on agro-ecological landscapes in the coastal area of the thai binh province (Vietnam) using the delphi technique

Estimating a Taylor rule for Vietnam: An approach using Johansen Cointegration method

Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam (Qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang)