Ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo tới tư tưởng của Phan Bội Châu về con người( Qua tác phẩm Nhân sinh Triết học)

Title: Ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo tới tư tưởng của Phan Bội Châu về con người( Qua tác phẩm Nhân sinh Triết học)
Authors: Lê Ngọc Thông
Keywords: Phật giáo;Phan Bội Châu
Issue Date: 2000
Publisher: Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
Abstract: Phật giáo một trào lưu triết học tôn giáo
Description: Tạp chí nghiên cứu phật học số 5-6/2000 ;4tr. ; TNS11023
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58069
Appears in Collections:Nghiên cứu Phật học và Phật hoàng Trần Nhân Tông (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên phạm tội bằng chế định hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam (Qua thực tiễn xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang)

Financial Risk Management in Securities companies in Vietnam (case study of the Saigon Securities Inc.)

Estimating a Taylor rule for Vietnam: An approach using Johansen Cointegration method